Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

PHÒNG MÁY TÍNH HỖ TRỢ HỌC VIÊN CAO HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NAGAOKA

  2014-10-02

Trong thời gian từ 16/09 đến 10/10/2014 thông qua chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh và đại học kỹ thuật Nagaoka (Nhật), học viên cao học Takahashi Kanji đã đến thực tập tại Phòng Máy Tính – Khoa Điên-Điện tử. Trong thời gian này Kanji sẽ tìm hiểu về cú pháp của ngôn ngữ tiếng Việt nhằm phục vụ cho luận văn cao học về xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Takahashi Kanji

Takahashi Kanji và PGS. TS Đặng Thành Tín

Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web