Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM NĂM 2014 & KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ACM/ICPC TẠI VIỆT NAM

  2014-08-06

Nhằm chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Tin học Việt Nam năm 2014 diễn ra tại trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, Phòng Máy Tính - Khoa Điện - Điện tử phối hợp cùng khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính sẽ tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng đội tuyển olympic tin học của trường vào đầu năm học (thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau). Các bạn sinh viên đam mê và có kỹ năng lập trình có thể đăng ký tham gia.

Phòng Máy Tính - Khoa Điện - Điện tử sẽ phụ trách khối C (cá nhân không chuyên Tin học): "Chỉ dành cho sinh viên các ngành đào tạo khác mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học.". Mọi liên hệ về cuộc thi và đội tuyển olympic không chuyên của trường, các bạn sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Máy Tính - Nhà B1 - Khoa Điện - Điện tử hoặc email đến thầy Trần Anh Khoa: takhoa@hcmut.edu.vn.

Một số thông tin liên quan đến cuộc thi:

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam được tổ chức tuân theo các thể lệ sau đây:

Điều 1: TIÊU CHÍ CỦA CUỘC THI.

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi vòng loại lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam (sau đây viết tắt là OLP Và ACM/ICPC Việt Nam) được tổ chức nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của sinh viên trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin (CNTT) trong các trường Đại học và Cao đẳng Việt Nam và các nước trong Khu vực Châu Á, góp phần phát hiện và khuyến khích các tài năng tin học trẻ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phạm vi của Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam tổ chức với các khối thi sau:

  • Khối thi cá nhân Siêu CUP OLP
  • Khối thi cá nhân Chuyên Tin học
  • Khối thi cá nhân Không Chuyên Tin học
  • Khối thi cá nhân cho các trường Cao đẳng
  • Khối thi Phần mềm nguồn mở

Phạm vi của Kỳ thi vòng loại ACM/ICPC Việt Nam tổ chức với các khối thi sau:

  • Khối thi tập thể ACM/ICPC
  • Khối thi tập thể không chuyên ACM/ICPC
  • Vòng thi ACM/ICPC quốc gia online (trước 1 tháng)

Điều 2: ĐỐI TƯỢNG DỰ THI.

Mọi sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng đều có thể đăng ký tham gia dự thi xét chọn vào các đội tuyển của từng trường. Mỗi trường có thể tổ chức tuyển chọn và thành lập nhiều đội tuyển tham dự theo các khối thi tập thể  và một đội tuyển tham dự khối tranh giải Cá nhân theo quy định dưới đây. Các khối thi gồm có:

·          Khối A (cá nhân Siêu Cúp OLP): Được tổ chức thi độc lập, không phân biệt chuyên hay không chuyên Tin học, không phân biệt các sinh viên đã đoạt giải Tin học chính thức trong nước và quốc tế. Mỗi trường có thể thành lập đội tuyển thi Siêu Cúp (tối đa 05 sinh viên đang theo học tại trường).

·          Khối B (Khối Cá nhân chuyên Tin học): Dành cho sinh viên đào tạo theo mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học. Các sinh viên năm thứ nhất thuộc mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học không bắt buộc phải đăng ký thi khối này. Khuyến khích các sinh viên không thuộc ngành đào tạo trên đăng ký dự thi.

·          Khối C (cá nhân không chuyên Tin học): Chỉ dành cho sinh viên các ngành đào tạo khác mã ngành Công nghệ thông tin - Tin học.

·          Khối D (cá nhân Khối Cao đẳng): Dành riêng cho các trường Cao đẳng (đề thi không chuyên). Nếu trường Cao đẳng nào xét thấy khả năng tham gia vào các Khối thi bậc Đại học, Ban Tổ chức khuyến khích và tạo điều kiện tham gia.

·          Khối E (Tập thể ACM/ICPC): Mỗi trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam hoặc Khu vực Châu Á có thể cử nhiều đội tuyển tham gia, mỗi đội gồm 03 thí sinh và 1 huấn luyện viên thi lập trình quốc tế trong 5 tiếng với 01 máy tính và 01 bộ đề thi bằng tiếng Anh. (Đối tượng dự thi và tiêu chuẩn thi căn cứ theo Quy chế, Quy định  trên trang chính thức của ACM/ICPC: http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm  ).

·          Khối F (Tập thể ACM/ICPC dành cho khối không chuyên): Mỗi trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam có thể cử nhiều nhất một đội tuyển không chuyên tham gia, đội tuyển  gồm 03 thí sinh và 1 huấn luyện viên thi lập trình quốc tế trong 5 tiếng với 01 máy tính và 01 bộ đề thi bằng tiếng Anh. Đối tượng tham gia đội tuyển là các sinh viên đáp ứng theo tiêu chí dự thi khối cá nhân không chuyên và cao đẳng. Xếp hạng và trao giải riêng cho các đội tuyển tham dự khối này.

·          Khối H (Tập thể Phần mềm nguồn mở): Mỗi trường có thể thành lập không quá 02 đội tuyển thi Phần mềm nguồn mở với tối đa 03 sinh viên một đội tuyển.

·          Vòng thi ACM/ICPC Quốc gia online:  Mỗi trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam có thể cử nhiều đội tuyển tham gia, mỗi đội gồm 03 thí sinh và 1 huấn luyện viên thi lập trình quốc tế trực tuyến (online) trong 5 tiếng với 01 máy tính và 01 bộ đề thi bằng tiếng Anh. (Đối tượng dự thi và tiêu chuẩn thi căn cứ theo Quy chế, Quy định  trên ACM/ICPC: http://icpc.baylor.edu/icpc/default.htm  ).

·          Các đội tuyển quốc tế đến từ khu vực Châu Á đăng ký dự thi ACM/ICPC Việt Nam thi theo đối tượng Khối E  và đăng ký theo quy định chung của Kỳ thi ACM/ICPC theo thông tin hướng dẫn đăng ký trên website: http://www.OLP.vn/, http://acm-icpc.olp.vn http://icpc.baylor.edu/icpc/

·           Các quy định cụ thể về đối tượng dự thi:

+ Các Đội tuyển của từng trường thi các khối cá nhân B (chuyên tin), C (không chuyên tin) và D (cao đẳng) gồm  không quá 3 sinh viên, không có thí sinh dự bị. Xếp giải đồng đội các khối này trên cơ sở đội tuyển đủ 3 thí sinh (tổng điểm).  

+ Các sinh viên đã từng đạt từ giải Ba chính thức trở lên trong các Kỳ thi quốc gia và quốc tế về tin học dành cho học sinh giỏi phổ thông không được đăng ký thi các khối cá nhân (B, C và D), chỉ được đăng ký thi khối cá nhân Siêu CUP (A).

+ Các sinh viên đã từng đoạt giải cá nhân chính thức (từ giải Ba được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT trở lên) trong các Kỳ thi Olympic Tin học trước đây không được tham gia đội tuyển dự thi các khối cá nhân của khối đã từng đoạt giải (Khối B, C và D). Khuyến khích các thí sinh đã đoạt giải Olympic Tin học các kỳ trước đăng ký thi vượt cấp  (thí dụ: từ Cao đẳng, Không chuyên hoặc Chuyên tin lên Chuyên Tin học và Siêu CUP).

+ Khối thi tập thể ACM/ICPC E và F sẽ thi cùng thời điểm (đề thi tiếng Anh như nhau) và lệch ngày thi các Khối cá nhân. Mỗi trường có thể đăng ký nhiều đội tuyển tham gia dự thi tập thể ACM/ICPC (khối E) và nhiều nhất một đội thi ACM/ICPC khối không chuyên (khối F).

+ Vòng thi ACM/ICPC quốc gia online sẽ thi trước 1 tháng so với thời điểm tổ chức Olympic. Mỗi trường có thể đăng ký nhiều đội tuyển các khối tham gia và thi chung một bộ đề thi theo chuẩn ACM/ICPC. Chỉ các đội giải được ít nhất 1 bài mới có quyền đăng ký dự thi Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam. Số lượng các đội tuyển vào tham dự ACM/ICPC Việt Nam căn cứ theo điều kiện tổ chức của trường đăng cai và kết quả vòng loại ACM/ICPC quốc gia online.

Điều 3: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI.

·          Khối A, B, C, D: Là các khối thi cá nhân dành cho sinh viên đang theo học các  trường đại học, cao đẳng; thi lập trình và kỹ năng tin học trên máy tính giải một số bài toán thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao.

·          Khối C, D (không chuyên và cao đẳng): Là các khối thi cá nhân dành cho sinh viên đang theo học các trường đại học, cao đẳng; nội dung thi: một phần thi lập trình giải một số bài toán cụ thể, giải một số bài toán ứng dụng. Tất cả nội dung thi đều thuộc phạm vi chương trình Tin học đại cương hiện hành và nâng cao.

·          Khối A - Siêu Cúp: Thi cùng thời gian với các khối B, C, D. Mỗi trường có không quá 05 thí sinh dự thi. Giải thưởng gồm có 01 Cúp Vàng, 02 Cúp Bạc và 03 Cúp Đồng và đồng giải Ba và Đào tạo và Chứng nhận đoạt Cúp.

·          Khối tập thể E (ACM/ICPC): theo tiêu chuẩn kỳ thi lập trình quốc tế ACM/ICPC toàn cầu. Cả đội giải chung một đề thi bằng tiếng Anh trên cùng một máy tính. Chấm test tự động, trực tuyến: câu nào xong trước chấm trước và công bố kết quả chấm trực tuyến. Các đội được quyền làm lại những câu sai đến khi đúng (nếu thời gian cho phép). Câu đúng được 1 điểm, việc đánh giá thứ bậc căn cứ theo tổng thời gian làm bài ngắn nhất. Kết quả trực tuyến sẽ công khai từ phút làm bài thứ 45 trong khu vực tổ chức thi và cho khán giả theo dõi, trước khi kết thúc thời gian thi 60 phút sẽ dừng công bố trực tuyến kết quả. Thể lệ và quy chế thi khối tập thể E tuân thủ tiêu chuẩn ACM/ICPC toàn cầu.

·          Khối tập thể F không chuyên tin (ACM/ICPC): cùng thi chung với khối E, xếp hạng và giải thưởng riêng.

·          Vòng thi ACM/ICPC quốc gia online: thi trực tuyến (online) theo tiêu chuẩn kỳ thi ACM/ICPC toàn cầu và kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam. Kỳ thi quốc gia online được tổ chức 1 tháng trước khi diễn ra Kỳ thi Olympic và ACM/ICPC. Theo kết quả kỳ thi quốc gia online sẽ chọn ra các đội tuyển tham dự Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam.

·          Ngôn ngữ lập trình cho các khối chuyên tin, Siêu CUP: C/C++ và Java

·          Ngôn ngữ lập trình và kỹ năng cho các khối không chuyên tin, cao đẳng: C/C++,  Java và Pascal.

·          Ngôn ngữ lập trình cho các khối Tập thể ACM/ICPC: C/C++,  Java. Các đội tuyển thi ACM/ICPC được sử dụng từ điển.

·          Khối Phần mềm nguồn mở H: Là các khối thi dành cho tập thể giải một số bài toán Tin học trên máy tính bằng Phần mềm nguồn mở và trả lời các câu hỏi liên quan đến Phần mềm mã nguồn mở (thi vào buổi riêng). Mỗi đội tuyển có tối đa 03 thí sinh dự thi.  Thể lệ và quy chế thi khối Phần mềm nguồn mở sẽ được cụ thể và chi tiết hóa trong văn bản riêng.

Điều 5: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÍ SINH DỰ THI.

·          Tất cả các thí sinh dự thi đều được cấp Chứng chỉ tham dự kỳ thi. Các thí sinh đạt kết quả cao đều được khen thưởng và cộng điểm năm học hoặc điểm của môn học tương ứng theo quy chế và quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT hoặc theo quy định cụ thể riêng của từng trường.

·          Các Đội tuyển và thí sinh dự thi Khối tập thể ACM/ICPC đều được cấp Chứng chỉ tham dự Kỳ thi ACM/ICPC. Các Đội tuyển đoạt giải cao nhất khối ACM/ICPC sẽ được Ban tổ chức Việt Nam đề xuất và hỗ trợ tham dự các vòng thi tiếp theo và xét chọn vào Chung kết toàn cầu ACM/ICP đại diện Khu vực Châu Á. Chung kết toàn cầu ACM/ICPC thường được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6 của năm tiếp theo.

·          Các khối thi đều có các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Số lượng cụ thể được xét chọn căn cứ vào kết quả của kỳ thi. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ xét trao giải đồng đội cho các đội tuyển thuộc khối cá nhân B, C, D trên cơ sở kết quả thi của các thí sinh trong đội tuyển (chỉ xét trao cho các đội tuyển có đủ số lượng thí sinh dự thi theo quy định).

·          Mỗi giải thưởng đều có Bằng khen và Chứng nhận kèm theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ , Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam sẽ xem xét khen thưởng xứng đáng cho các thí sinh và các đội tuyển đạt giải cao nhất của kỳ thi.

·          Các thí sinh phải chấp hành nghiêm các quy chế và quy định của kỳ thi. Mọi vi phạm, tuỳ theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị nhắc nhở, cảnh cáo, trừ điểm, hủy kết quả thi hoặc thông báo về các trường chủ quản để xử phạt hành chính theo các quy định hiện hành. 

Điều 8: THỜI GIAN TỔ CHỨC.

·          Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam được tổ chức định kỳ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Các quy định về thời hạn đăng ký, thời gian, địa điểm và những yêu cầu cụ thể khác sẽ được nêu trong thông báo riêng và đăng tải chính thức trên trang chính Olympic: www.OLP.vn .

·          Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam tổ chức độc lập cùng thời điểm Olympic. Các quy định về đăng ký, thời gian, địa điểm và những yêu cầu cụ thể khác sẽ tuân thủ theo quy chế, quy định của Ban Tổ chức ACM/ICPC toàn cầu được thông báo độc lập và đăng tải chính thức trên trang Olympic: www.OLP.vn và trang tin của ACM/ICPC.

·          Thông báo số 1 về Kỳ thi sẽ được gửi cho tất cả các trường Đại học và Cao đẳng cả nước trước khi khai mạc kỳ thi ít nhất 90 ngày và thông báo rộng rãi để các trường và các cá nhân có điều kiện chuẩn bị.

·          Mọi quy định, thông báo về kỳ thi được công bố, trao đổi công khai trên website kỳ thi tại địa chỉ: http://www.olp.vn/

[Nguồn: http://www.olp.vn/olympic/quy-che]

 

Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web