Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

Sứ mạng

  2011-04-25
  • Cải tiến và nâng cao chương trình giảng dạy các môn học trong đào tạo đại học và sau đại học của Phòng Máy Tính, hướng đến chuẩn ABET của khoa Điện - Điện tử trong thời gian gần.
  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự phát triển của Khoa và của trường.
  • Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học hiện đại.
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web