Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

Tầm nhìn

  2009-02-08

Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo một môi trường học tập và nghiên cứu tích cực cho không chỉ sinh viên đại học mà cả các học viên sau đại học. Bên cạnh đó là sự tập trung vào nghiên cứu khoa học, hợp tác và triển khai các công trình khoa học công nghệ vào thực tiễn nhằm góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh và phát triển của khoa Điện - Điện tử nói riêng và đại học Bách Khoa nói chung.

Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web