Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

Mục tiêu chiến lược

  2009-02-03

Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Tạo môi trường học tập tích cực, hiện đại cho không chỉ sinh viên trong khoa Điện - Điện tử mà còn hướng đến sự mở rộng trong tương lai.

Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web