Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

HỢP TÁC

Phòng Máy Tính luôn mong muốn được cộng tác với các tổ chức - đơn vị trong và ngoài nước trên các lĩnh vực sau:

  • Hợp tác nghiên cứu và cài đặt giải thuật nén không tổn hao cho các hệ thống chuẩn đoán hình ảnh trong y khoa.
  • Nén ảnh video trong các hệ thống truyền hình số.
  • Xây dựng các hệ chuyên gia giúp lưu trữ ảnh cho bệnh án có mã hoá bảo mật.
  • Xây dựng các hệ chuyên gia giúp chẩn đoán bệnh ung thư phổi và các dạng bệnh khác.
  • Xây dựng các hệ chuyên gia giúp cải tạo ảnh y sinh phục vụ cho việc chuẩn đoán bệnh: xoá xương sườn, ...
Mọi đóng góp và hợp tác của quý tổ chức - đơn vị xin liên hệ trực tiếp qua email. Trân trọng.
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web