Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

PHÒNG TN

Cơ sở vật chất hiện tại của Phòng Máy Tính đang được trang bị ngày càng tốt hơn nhằm phục vụ cho các công tác học tập và nghiên cứu của sinh viên

 • Thiết bị được tài trợ từ các công ty bên ngoài: một tủ đầu cáp cho mạng khoa vào năm 2002.
 • Các dự án phòng thí nghiệm(PTN) nghiên cứu, PTN đầu tư chiều sâu:
  • PTN ảnh và video số:
   * Dành cho sinh viên(SV) đại học, cao học và nghiên cứu sinh.
   * Mục tiêu: nghiên cứu các giải thuật liên quan đến ảnh và video như nén, mã hoá, nghiên cứu chuẩn mới trong nén video, các vấn đề ảnh y sinh.
 • Các môn thí nghiệm, bài thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm:
  • Các môn thí nghiệm:
   * Thực hành Hệ thống máy tính và Ngôn ngữ C: SV đại học chính quy và tại chức .
   * Thực hành Kiến trúc máy tính, mạng và Vi xử lý: SV chất lượng cao Việt Pháp PFIEV.
   * Thưc hành Đồ án Tin học: SV chất lượng cao Việt Pháp PFIEV.
   * Thực hành Introduction to Computing systems: SV hệ chương trình tiên tiến.
   * Thực hành môn Nén và truyền dữ liệu: sinh viên cao học.
  • Bài thí nghiệm:
   * Thực hành Hệ thống máy tính và Ngôn ngữ C
   * Đồ án Tin học.
   * Thực hành Introduction to Computing systems.
  • Thiết bị thí nghiệm: máy tính và card giao tiếp video.
 • Một số hình ảnh cơ sở vật chất của phòng máy tính:
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web