Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

ĐÀO TẠO

Môn học

Phòng Máy Tính phụ trách việc giảng dạy các môn học thuộc bậc đại học và cao học chính qui như sau:

Bậc đại học

 • Kiến trúc mạng máy tính và vi xử lý
 • Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C (Computing systems and C programming language)
  Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở cần thiết để hiểu cấu trúc máy tính một cách tổng quát, kiến trúc của đường truyền dữ liệu của bộ vi xử lý ảo - LC3, lập trình hệ thống điều khiển đường truyền dữ liệu LC3, thiết kế mạch logic cho các mạch số tổ hợp và tuần tự. Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể phân tích vấn đề, thiết kế giải thuật, viết tốt các chương trình bằng C/C++ và hợp ngữ LC3 để thiết kế các phần mềm ứng dụng và hệ thống.
 • Introduction to Computing systems (Nhập môn máy tính)

  Đây là môn học trong chương trình tiên tiến, toàn bộ nội dung chương trình được giảng dạy bằng tiếng anh.

  This is required subject for incoming freshmen, it is a bottom-up approach to introductory programming. The language taught is C, with a strong exposure to the operation of the underlying computer system. This class is highly recommended to students with interest in engineering. By the end of ECE 190, students understand how computers execute instructions, how to program in C language, the concepts of software and hardware of a computer.
  "Là môn học dành cho sinh viên năm đầu tiên, giới thiệu cách lập trình theo kiểu từ dưới lên. Ngôn ngữ được học là C, với thế mạnh là khả năng giao tiếp với hệ thống máy tính. Ngôn ngữ lập trình loại này thường được giảng dạy cho các sinh viên ngành kỹ thuật. Cuối môn học, sinh viên sẽ hiểu quá trình máy tính thực hiện lệnh, phương pháp lập trình bằng ngôn ngữ C, các khái niệm về phần mềm, phần cứng của một máy tính."
 • Xử lý ảnh y sinh (Biomedical image processing)
  Môn học trình bày các kiến thức tổng quát về ảnh y sinh, các hệ thống thu và tạo ảnh, và các ứng dụng của xử lý ảnh số trong ảnh y sinh. Các khái niệm cơ bản về thu nhận ảnh trong các hệ thống X quang, siêu âm, cộng hưởng từ, … sẽ được khảo sát. Các kỹ thuật tạo và tái tạo ảnh, tăng cường ảnh, nén ảnh, ....

Bậc cao học

 • Nén và truyền dữ liệu
  Giúp sinh viên nắm được các chuẩn nén phổ biến, các giải thuật nén và truyền dữ liệu có và không có tổn hao dữ liệu khi truyền. Từ đó vận dụng vào thực tế trên các hệ thống viễn thông, y tế,....

Giáo trình đã xuất bản

 1. Tin học 1
  NXB: ĐH Bách Khoa TP.HCM 1994 Đặng Thành Tín (đồng tác giả)
 2. Tin học 2
  NXB: ĐH Quốc Gia TP.HCM 2003, 2007 Đặng Thành Tín
 3. Thực hành Tin học 2
  NXB: ĐH Quốc Gia TP.HCM 2003 Đặng Thành Tín
 4. Truyền thông máy tính và cơ sở giao thức
  NXB: ĐH Bách Khoa TP.HCM 1999 Đặng Thành Tín (đồng tác giả)
 5. Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C
  NXB: ĐH Quốc Gia TP.HCM 2010, 2011 Đặng Thành Tín
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web