Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

GIỚI THIỆU

Được thành lập từ năm 1990, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Phòng Máy Tính - Khoa Điện - Điện tử đang từng bước được nâng cấp nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn việc học tập - nghiên cứu - giảng dạy.

Tầm nhìn

Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo một môi trường học tập và nghiên cứu tích cực cho không chỉ sinh viên đại học mà cả các học viên sau đại học. Bên cạnh đó là sự tập trung vào nghiên cứu khoa học, hợp tác và triển khai các công trình khoa học công nghệ vào thực tiễn nhằm góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh và phát triển của khoa Điện - Điện tử nói riêng và đại học Bách Khoa nói chung.

Sứ mạng

  • Cải tiến và nâng cao chương trình giảng dạy các môn học trong đào tạo đại học và sau đại học của Phòng Máy Tính, hướng đến chuẩn ABET của khoa Điện - Điện tử trong thời gian gần.
  • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần vào sự phát triển của Khoa và của trường.
  • Xây dựng môi trường học tập và nghiên cứu khoa học hiện đại.

Mục tiêu chiến lược

Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Tạo môi trường học tập tích cực, hiện đại cho không chỉ sinh viên trong khoa Điện - Điện tử mà còn hướng đến sự mở rộng trong tương lai.

 

Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web