Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

NHÂN SỰ

PGS. TS. Đặng Thành Tín
Trưởng phòng máy tính - Giảng viên chính
Điện thoại: (84-8) 38.647.256 - Ext: 5760
Email: dttin@hcmut.edu.vn
Website: www4.hcmut.edu.vn/~dttin
Ths. Huỳnh Xuân Cảnh
Email: hxcanh@hcmut.edu.vn
Ths. Trần Anh Khoa
Email: takhoa@hcmut.edu.vn

 

Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web