Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Phòng Máy Tính đã và đang thực hiện các đề tài - công trình nghiên cứu khoa học tập trung vào các lĩnh vực có thể chuyển giao như sau:

  • Chuyển giao việc nghiên cứu và cài đặt giải thuật nén không tổn hao cho các hệ thống chuẩn đoán hình ảnh trong y khoa.
  • Chuyển giao giải thuật nén ảnh video trong các hệ thống truyền hình số.
  • Chuyển giao các hệ chuyên gia giúp lưu trữ ảnh cho bệnh án có mã hoá bảo mật.
  • Chuyển giao các hệ chuyên gia giúp chẩn đoán bệnh ung thư phổi và các dạng bệnh khác.
  • Chuyển giao các hệ chuyên gia giúp cải tạo ảnh y sinh phục vụ cho việc chuẩn đoán bệnh: xoá xương sườn, ...

Với mong muốn đưa công nghệ vào cuộc sống và mang lại những lợi ích thiết thực, Phòng Máy Tính luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức - đơn vị trong và ngoài nước để thực hiện chuyển giao các công nghệ trên.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Phòng Máy Tính
Hội nghị kỹ thuật y sinh lần thứ 5 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 6 năm 2014 tại trường Đại học Quốc Tế ĐHQG –Tp.HCMlà một hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam nối tiếp cácthành công của hội nghị đãđược tổ chức vào các năm 2005, 2007, 2010 và 2012..
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web