Tin nổi bật
2009-02-03 - Nâng cao chất lượng đào tạo, hướng đến các chuẩn quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo đại .. 
2009-02-08 - Với chức năng là một trung tâm máy tính của khoa Điện - Điện tử, Phòng Máy Tính đã và đang tạo mộ.. 
Bản đồ

NGHIÊN CỨU

Hướng nghiên cứu

 1. Xây dựng các giải thuật nén tổn hao và không tổn hao nhằm:
  • Cài vào các hệ thống máy tính (Imaging systems) trong y khoa; lưu trữ thông tin, phục vụ cho việc chẩn đoán.
  • Chẩn đoán bệnh từ xa qua mạng.
 2. Xây dựng chuẩn nén video theo lý thuyết vùng cross-point của nhóm tác giả trong đơn vị.
 3. Thiết kế các phần mềm hệ chuyên gia phục vụ chẩn đoán bệnh trong ung thư phổi và ung thư nói chung.

Các đề tài nghiên cứu khoa học

Tên đề tài/dự án Mã số & cấp quản lý Thời gian thực hiện Chủ nhiệm/Tham gia Ngày nghiệm thu
Thiết kế hệ thống khôi phục và nâng cao chất lượng hình ảnh cho băng video Đài truyền hình Việt Nam 2001-2002 Đặng Thành Tín(Tham gia) 7/2002
Nén không tổn hao dữ liệu ảnh với mô hình vùng cross point lý tưởng B2007-20-24, Đại học quốc gia TP. HCM 12/2007–12/2008 Đặng Thành Tín(Chủ nhiệm) 10/2008
Nén không tổn hao dữ liệu ảnh với mô hình vùng cross point toàn phần. Ứng dụng mô hình này nén không tổn hao ảnh y tế. B2009-20-05, Đại học quốc gia TP. HCM 4/2009–4/2010 Đặng Thành Tín(Chủ nhiệm) 1/2010
Xây dựng sơ đồ nén không tổn hao ảnh với mô hình vùng cross point 2 chiều từ vùng cross point lý tưởng và toàn phần. Ứng dụng mô hình này nén không tổn hao ảnh y tế B2012-20-10, Đại học quốc gia TP. HCM 4/2012–4/2013 Đặng Thành Tín(Chủ nhiệm) Đang tiến hành

Các bài báo khoa học

Tạp chí quốc tế

 1. Dang Thanh Tin, Seihaku Higuchi, “A lossless coding scheme for image”, MII journal (Japan), quyển 18, số 2, pp. 75-82, 2001.
 2. Dang Thanh Tin, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “Optimizing probabilities of data bits based on the theory of cross point regions”, MII journal (Japan), quyển 22, số 2, pp. 133-140, 2005.
 3. Dang Thanh Tin, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “The Theory of cross point regions with ideal cross point regions for medical image compression”, MII journal (Japan), quyển 23, số 5, pp. 136-140, 2006.
 4. Tin T. Dang, Thanh D. Vu, Sach K. Nguyen, Seihaku Higuchi, “Cross Point Regions on Multiple Bit Planes for Lossless Images Compression”, Journal of IET (or IEE) Image Processing, vol, 5, Issue 5, August 2011.
 5. Tin T. DANG, Huynh Xuan Canh, ” LOCO-I with Diagonal Edge Based Prediction in the Theory of Cross-Point Regions for Lossless Image Compression”, ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT), [accepted publication in 2013]

Tạp chí trong nước

 1. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, “Một cải tiến giải thuật nén dữ liệu không tổn hao của Jones”, Tạp chí Bưu chính viễn thông, số 7, pp. 65-69, 2002.
 2. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, “Một bổ sung cách tính tần số trong giải thuật nén dữ liệu không tổn hao của Jones”, Tạp chí Khoa học và công nghệ của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, quyển 42, số 5, pp. 8-14, 2004.
 3. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, “Ảnh hưởng của Gray code đến các vùng dữ liệu xung quanh cross point”, Tạp chí Khoa học và công nghệ của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, quyển 42, số 3, pp. 21-26, 2004.
 4. Dang Thanh Tin, Vu Dinh Thanh, Nguyen Kim Sach, “Ideal cross point regions for lossless image compression”, Tạp chí Khoa học và công nghệ của Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, tập 46, số 5, pp. 11-19, 2008.

Hội nghị quốc tế

 1. Dang Thanh Tin, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “Effect of Gray coding on the State and the Distribution of data bits in cross point regions”, Hội nghị quốc tế về tính toán điện từ và ứng dụng (ICCEA) , 11/2004, Bắc Kinh, Trung Quốc.
 2. Dang Thanh Tin, Vũ Đình Thành, Aaron Becker, “A Lossless Coding Scheme for Images Using Cross-Point Regions for Modeling”, Hội nghị điện và hệ thống thông tin (EIT 2007), May 17-20, 2007, IEEE Region 4 (R4), Chicago, Illinois, USA.
 3. Dang Thanh Tin, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “A Lossless Coding Scheme for Images with Ideal Cross Point Regions on Multiple Bit planes”, Hội nghị vùng châu Á-Thái bình dương lần thứ 12 về Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu (PAKDD 2008), 5/2008, Osaka, Nhật Bản.
 4. Tin T. Dang, Thanh D. Vu, Sach K. Nguyen, Seihaku Higuchi,”A Lossless Coding Scheme for Images by Using Cross Point Regions on Multiple Bit Planes”, The proceedings of IST 2009 (International Workshop on Imaging systems and Techniques), University of Tsinghua, China, May 2009.
 5. T. T. Dang, T. D. Vu and T.P. Vo, “Adaptive Cross-Point Regions for Lossless Images Compression”, The 3rd International conference on The Development of Biomedical Engineering, Hochiminh city, Vietnam, January 11-14th, 2010.
 6. Tran Nhu Quan, Huynh Xuan Canh, Tin T, DANG, “Lossless Image Compression using Ideal Cross Point Regions with Wavelet Transform”, The 4th International conference in Computational Medicine Ho Chi Minh City, Vietnam, January 10th-12th, 2012.
 7. Tin T. DANG, Huynh Xuan Canh, “A Lossless Coding Scheme for Images by Using Cross Point Regions with LOCO-I”, The 2012 International workshop on Advanced Image Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam, January 9th-10th, 2012.
 8. Dang Thanh Tin, Huynh Xuan Canh, “Lossless Image Compression with Areas of Cross-Point Regions for Modeling”, The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Hong Kong, 10-13 Dec, 2012.

Hội nghị trong nước

 1. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “Effect of Gray coding on the Calculation of probability of data bits in cross point regions”, Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 9 do Hội vô tuyến điện tử Việt Nam chủ trì, 11/2004, Hà Nội.
 2. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “Advance Effect of Gray codes on Cross points”, Hội nghị khoa học ISASE, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 5/2004.
 3. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, “Sơ đồ mã hoá không tổn hao”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần 8, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 4/2002.
 4. Đặng Thành Tín, Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Kim Sách, “Lọc nhiễu xung trên ảnh động bằng bộ lọc ML3DEX”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần 8, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 4/2002.
 5. Đặng Thành Tín, Phan Anh Huy, Nguyễn Kim Sách, “Lọc nhiễu Gauss trên ảnh động bằng kỹ thuật coring và biến đổi Wavelets”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần 8, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 4/2002.
 6. Đặng Thành Tín, “Tương quan thời gian tần số trong phân tích mạch siêu cao tần ứng dụng mô phỏng bộ trộn tuyến tính dùng kết nối ghép chặt”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần 7, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 4/1999.
 7. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “A lossless image compression algorithm by modeling with cross point regions on bit planes”, Hội nghị khoa học và công nghệ lần 10, Đại học Bách Khoa TP. HCM, 10/2007.
 8. Đặng Thành Tín, Vũ Đình Thành, Nguyễn Kim Sách, Seihaku Higuchi, “Lossless image compression with the theory of cross point regions”, Hội nghị quốc tế về Khoa học máy tính (RIVF 2006), TP. HCM, 2/2006, Viet nam.
Hoạt động nghiên cứu khoa học của Phòng Máy Tính
Hội nghị kỹ thuật y sinh lần thứ 5 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 6 năm 2014 tại trường Đại học Quốc Tế ĐHQG –Tp.HCMlà một hội nghị quốc tế tổ chức ở Việt Nam nối tiếp cácthành công của hội nghị đãđược tổ chức vào các năm 2005, 2007, 2010 và 2012..
Copyright © 2014 dca.dee.hcmut.edu.vn
Cài đặt bởi: Website500k.com | Thiet ke website | Lam web